Wat is een vaststellingsovereenkomst?


Beëindiging van een arbeidsovereenkomstconflict op het werk
Wanneer een werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan kan het opstellen van een vaststellingsovereenkomst een belangrijk instrument zijn om bepaalde zaken in op te nemen. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

In onderling overleg beëindigen van een arbeidsrelatie

Als de werkgever en werknemer in onderling overleg en goedvinden de arbeidsrelatie beëindigen, dan hoeven beiden zich volgens de wettelijke bepalen niet te houden aan allerlei regels. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om bepaalde opzegtermijnen aan te houden. Het ontslag kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden. Als de onderlinge verhoudingen tussen werkgever en werknemer goed zijn, dan kan ontslag op deze manier een hoop werk schelen. Toch is het verstandig om de afspraken die worden gemaakt vast te laten leggen. Dit kan dan in een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’ of ‘beëindigingsovereenkomst’.

Soorten afspraken in een vaststellingsovereenkomst

Vooral als het gaat om bijzondere afspraken die bij beëindiging van de werkrelatie worden gemaakt, biedt het instrument van de vaststellingsovereenkomst een duidelijk handvat om eventueel in een later stadium als er onduidelijkheden rijzen, op terug te vallen. In een vaststellingsovereenkomst kunnen bijvoorbeeld afspraken worden vastgelegd die betrekking hebben over de pensioenopbouw, de afvloeiingsregeling of de eindafrekening.

Gebruikelijke afspraken in een vaststellingsovereenkomst
Hoewel juridisch niet voorgeschreven wordt over het algemeen in ieder geval naast de naam- en adresgegevens van werkgever en werknemer omschreven:

 • Wat de reden van het ontslag is;
 • Dat het ontslag niet op dringende gronden noodzakelijk is;
 • dat het beëindigen van de arbeidsrelatie in wederzijds overleg is;
 • op welke datum het ontslag ingaat;
 • op welke datum de vaststellingsovereenkomst wordt opgemaakt en ondertekend en
 • op welke datum de eindafrekening plaatsvindt.

Overige afspraken in een vaststellingsovereenkomst

Naast genoemde gangbare afspraken, kunnen in een vaststellingsovereenkomst nog meer zaken worden vastgelegd. Dit is per geval verschillend en afhankelijk van het soort bedrijf, werkzaamheden en afspraken die bij de aanstelling zijn gemaakt.
Enkele voorbeelden van onderwerpen waarover specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd:

 • datum laatste werkdag;
 • hoe en wanneer collega’s worden geïnformeerd;
 • wie de kosten voor eventuele juridische bijstand betaalt;
 • op welke wijze het afscheid wordt ingevuld en
 • op welke datum eventuele goederen, zoals telefoon en sleutels moeten worden ingeleverd.

Hoe dan ook, het beter om zaken goed te regelen, ook als de verhoudingen tussen werkgever en werknemer goed zijn en er op het oog geen onduidelijkheden zijn.